หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา
เครื่องมือหางาน สมัครงาน
Keyword


จังหวัด/ภาค
ประเภทงาน


เขต (เฉพาะกรุงเทพ)ผลการหางาน พบงาน 55 งาน

1. พนักงานเขียนแบบ (ปฏิบัติงานจังหวัดปทุมธานี)

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบในงานเขียนแบบชิ้นงานตามที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการตรวจสอบแบบก่อนส่งให้ผ วันที่ 22 ก.ค. 2553
อัตรา 3
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
2. วิศวกรแผนกค้นคว้าและพัฒนา (ปฏิบัติงานจังหวัดปทุมธานี)

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หน้าที่ความรับผิดชอบ ในงานจัดทำวิธีการทำงานให้เป็นมาตรฐาน คำนวณหาเวลามาตรฐานในการผลิตเข้าปฏิบัติงานต วันที่ 22 ก.ค. 2553
อัตรา 4
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
3. วิศวกรออกแบบผลิตภัณฑ์ (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

รับผิดชอบในงานตรวจสอบการคำนวณขนาดคอยล์และประสานควบคุมการผลิตชิ้นงานตัวอย่าง, ควบคุม ตรวจสอบและอนุมัต วันที่ 22 ก.ค. 2553
อัตรา 7
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
4. โปรแกรมเมอร์ (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เขียนและพัฒนาโปแกรมให้สามารถทำงานต่างๆ ได้ตามความต้องการของผู้ใช้และแก้ไขปัญหาการใช้งาน จัดทำคู่มือเ วันที่ 22 ก.ค. 2553
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
5. ช่างซ่อมบำรุงรักษาฟินเพรส (สาขาเครื่องกล) ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี,จังหวัดชลบุรี

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบำรุงรักษา พัฒนาเครื่องจักร วันที่ 22 ก.ค. 2553
อัตรา 3
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
6. ช่างเทคนิคอิเลคทรอนิค (ปฏิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

รับผิดชอบซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเลคทรอนิคทั่วไป และบำรุงรักษาเชิงป้องกันเพื่อให้ระบบ วันที่ 22 ก.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
7. ช่างเทคนิคเครื่องกล (ปฎิบัติที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดชลบุรี)

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

รับผิดชอบบำรุงรักษาอุปกรณ์ ระบบเกี่ยวข้องกับเครื่องกล งานซ่อมอื่นๆ และบำรุงรักษาเชิงป้องกันเพื่อให้ร วันที่ 22 ก.ค. 2553
อัตรา 4
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
8. วิศวกรประกันคุณภาพ (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี,จังหวัดชลบุรีและจังหวัดสมุทปราการ)

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

รับผิดชอบในงานการตรวจสอบและการประกันคุณภาพสินค้าในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน วันที่ 22 ก.ค. 2553
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
9. พนักงานควบคุมคุณภาพ (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี,ชลบุรี,สมุทรปราการ)

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

รับผิดชอบในงานการตรวจสอบและการประกันคุณภาพสินค้าในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน วันที่ 22 ก.ค. 2553
อัตรา 10
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
10. วิศวกรผลิต (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดชลบุรี)

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

รับผิดชอบการจัดการบริหารงานของฝ่ายตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการฝ่ายโดยการควบคุม ดูแล ติดตาม แก้ไขแ วันที่ 22 ก.ค. 2553
อัตรา 3
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
11. พนักงาน Line ผลิต (ปฎิบัติงานจังหวัดปทุมธานี, จังหวัดชลบุรีและจังหวัดสมุทรปราการ)

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ทำงานในLineผลิต วันที่ 22 ก.ค. 2553
อัตรา ไม่จำกัด
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
12. วิศวกรวางแผนการผลิต (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการ)

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วางแผนปรับปรุงแผนการผลิตพร้อมให้คำแนะนำกระบวนการปฎิบัติงานให้กับพนักงาน ติดตามตารางการผลิตเพื่อให้ได วันที่ 22 ก.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
13. เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี, จังหวัดสมุทรปราการ, จังหวัดชลบุรี)

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

รับผิดชอบประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อกำหนดและจัดเก็บเวลามาตราฐานในการผลิตในแต่ละกระบวนการผลิต พร้ วันที่ 22 ก.ค. 2553
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
14. ช่างไฟฟ้า (ปฎิบัติงานที่จังหวัดสมุทรปราการ,จังหวัดชลบุรีและจังหวัดปทุมธานี)

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

รับผิดชอบบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไปและบำรุงรักษาเชิงปัองกันเพื่อให้ระบบไฟฟ้าใช้งานได วันที่ 22 ก.ค. 2553
อัตรา 3
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
15. สมุห์บัญชี (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดชลบุรี)

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

รับผิดชอบจัดทำงบการเงินประจำเดือน งบการเงินประจำปี ดูแลและตรวจสอบระบบงานทั้งบัญชีบริหารและบัญชีต้นทุ วันที่ 22 ก.ค. 2553
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
16. เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน (ปฏิบัติงานที่จังหวัดสมุทรปราการ, จังหวัดปทุมธานี)

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

จัดทำต้นทุนสินค้าคงเหลือ ต้นทุนสินค้าที่ขาย รายละเอียดวัตถุดิบ สินค้าคงเหลือรายละเอียดสิ้นปี คงเหลือ วันที่ 22 ก.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
17. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (ปฎิบัติงานที่จังหวัดชลบุรี,จังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดปทุมธานี)

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยเพื่อเป็นไปตามที่กฏหมายกำหนดควบคุม ติดตามและปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยและอาช วันที่ 22 ก.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ชลบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
18. เจ้าหน้าที่บัญชี (ปฎิบัติที่จังหวัดปทุมธานี)

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วิเคราะห์รายการบัญชีเบื้องต้น บันทึกรายการบัญชี ตรวจสอบการบันทึกบัญชีจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง วันที่ 22 ก.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
19. วิศวกร Jig&Fixture (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

มีความรับผิดชอบด้านออกแบบJid&Fixture เพื่อจุดม่งหมายในการพัฒนาระบวนการผลิตให้มีคุณภาพในการผลิตงานที่ วันที่ 22 ก.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
20. วิศวกร BLack Belt (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วางแผนติดตามในการแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิต รวมถึงพัฒนาขั้นตอนวิธีการในการสินค้า เพื่อให้ได้คุณภาพตาม วันที่ 22 ก.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
21. ผู้จัดการแผนก NPI (New Product Introduction DivisionX ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วางแผนและควบคุมกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ตามความต้องการของลูกค้าและเป้าหมายขององค์กร วันที่ 22 ก.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
22. พนักงานธุรการ หน่วยค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

รับผิดชอบในงานจัดทำ จัดเก็บเอกสารติดต่อผู้ขายเพื่อการทำงานในหน่วยค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้ใน วันที่ 22 ก.ค. 2553
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
23. พนักงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ (ปฏิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

รับผิดชอบออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งสินค้าออกให้กับลูกค้าต่างประเทศและในประเทศ โดยคำนึงถึงความปลอดภั วันที่ 22 ก.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
24. พนักงานตรวจสอบต้นทุน (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

รับผิดชอบในงานคำนวณราคาต้นทุนและคำนวณหาจำนวนวัตถุดิบที่ใช้ตามข้อมูลของลูกค้า ลงฃ้อมูลจำนวนวัตถุดิบใน วันที่ 22 ก.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
25. หัวหน้าส่วนจป.วิชาชีพ (ปฎิบัติงานจังหวัดปทุมธานี)

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

รับผิดชอบด้านวิเคราะห์ปัญหาด้านความปลอดภัยในโรงงานและสามารถประเมินความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ สามา วันที่ 22 ก.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
27. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

รับผิดชอบงานตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมาย และจัดทำกระดาษทำการสรุปสิ่งที่ตรวจพบและรวบรวมเอกสารหลักฐานเพื วันที่ 22 ก.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
28. Special Project Leader (หัวหน้าโครงการพิเศษ) ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

รับผิดชอบด้านการบริหาร, วางแผนและจัดการโครงการ พร้อมทั้งวิเคราะห์และออกแบบระบบ, แก้ไขปัญหาและประสานง วันที่ 22 ก.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
29. System Engineer (วิศวกรระบบงาน) ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วิเคราะห์และออกแบบติดตั้งระบบงาน พร้อมทั้งดูแลควบคุมระบบคอมพิวเตอร์และแก้ไขปัญหาประสานผู้ที่เกี่ยวข้ วันที่ 22 ก.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
30. ผู้จัดการแผนกบริหารทั่วไป (ปฎิบัติงานจังหวัดชลบุรี)

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

รับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและธุรการในโรงงานพร้อมทั้งมีความรู้ในการบริหารคลังสินค้าดูแลด้านข วันที่ 22 ก.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ชลบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
31. Assistant It Department Manager (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Implement ERP, Take care special project upon requested by It Manager, Take care overall It actiriti วันที่ 22 ก.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
32. Quality Assurance Manager (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดชลบุรี)

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

รับผิดชอบด้านนโยบายและมาตรฐานด้านการควบคุมคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบของบริษัท พร้อมทั้งวิเคราะห์หาสาเหต วันที่ 22 ก.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
33. ผู้จัดการฝ่ายขนส่งและคลังสินค้า (ปฎิบัติงานจังหวัดปทุมธานี)

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

รับผิดชอบด้านวางแผนและควบคุมดูแลด้านบริหารคลังสินค้าทั้งวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป รวมทั้งการบริหารง วันที่ 22 ก.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
34. เจ้าหน้าที่การตลาด (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

จัดเตรียมข้อมูลรายละเอียดของสินค้านำเสนอต่อลูกค้า รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด ประเมินความสำเร็จ วันที่ 22 ก.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด บุรีรัมย์

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
35. Foreign Business Manager (ปฏิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ติดต่อและประสานงานกับลูกค้า Supplier หรือ กับบริษัทคู่ค้าในต่างประเทศ ควบคุม ตรวจสอบปละประเมินผลการท วันที่ 22 ก.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
36. วิศวกร Jig&Fixture (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

มีความรับผิดชอบด้านออกแบบJid&Fixture เพื่อจุดม่งหมายในการพัฒนาระบวนการผลิตให้มีคุณภาพในการผลิตงานที่ วันที่ 22 ก.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
37. International Sales / Sales Representative

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประสานงานด้านการจัดส่งสินค้าออกต่างประเทศรวมถึงติดต่อและประสานงานด้านต่างประเทศ วันที่ 22 ก.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
38. พนักงานผลิต (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี, สมุทรปราการ และชลบุรี)

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ปฏิบัติงานด้านการผลิตและตรวจสอบชิ้นงานที่ผลิต วันที่ 22 ก.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
39. วิศวกรขาย (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วิเคราะห์ข้อมูลตัวผลิตภัณฑ์และความต้องการของลูกค้า, ให้คำแนะนำแก่ลูกค้าด้านผลิตภัณฑ์พร้อมทั้งประสานง วันที่ 22 ก.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
40. ผู้จัดการแผนกอบรมและพัฒนา (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ด้านวางแผน ดำเนินการ ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงกระบวนการ หลักสูตร การฝึกอบรมพนักงาน เพื่อให้มีทักษะ วันที่ 22 ก.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
41. Executive Secretary

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประสานงานด้านเอกสารทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อให้งานดำเนินไปด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง และเป็นสื่อ วันที่ 22 ก.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
42. ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก (Network Admin) ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

รับผิดชอบดูแลบริหารเครื่อข่ายและออกแบบติดตั้งระบบเครื่อข่ายใหม่ๆ พร้อมทั้งวางแผนงบประมาณในส่วนที่เกี วันที่ 22 ก.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
43. พนักงานขับรถผู้บริหาร (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

รับผิดชอบในการรับ-ส่งผู้บริหาร พร้อมทั้งดูแลรักษาตรวจสอบสภาพรถยนต์ นำรถเข้าศูนย์บริการ และขับรถยนต์บ วันที่ 22 ก.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
44. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต (ปฎิบัติงานที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดสมุทรปราการ)

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

รับผิดชอบแผนการผลิตของสายการผลิตสินค้าให้ได้ตามเป้าหมายและนโยบายที่กำหนด ควบคุมดูแลการผลิต พร้อมทั้ง วันที่ 22 ก.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ชลบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
45. เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร (ปฎิบัตงานที่จังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดชลบุรี)

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

รับผิดชอบงานเอกสารด้านคุณภาพ ISO 9000, 14000, 18000 พร้อมทั้งติดต่อประสานงานเกี่ยวกับระบบบริหารงานคุ วันที่ 22 ก.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ชลบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
46. เจ้าหน้าที่ Payroll (ปฎิบัติงานที่จังหวัดชลบุรี)

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

รับผิดชอบงานด้านการจัดทำเงินเดือนของพนักงาน พร้อมตรวจสอบเวลาให้ถูกต้องและสรุปเวลาการขาด-ลา-มาสาย และ วันที่ 22 ก.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ชลบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
47. ผู้จัดการแผนกบัญชี (ปฎิบัติงานที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เกาะสมุย)

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ดูแลด้านการควบคุมและตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ พร้อมทั้งปิดงบดุล-งบกำไรขาดทุน และรายงานบัญชีต่างๆ นำเสนอ วันที่ 22 ก.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สุราษฎร์ธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
48. ผู้จัดการแผนกผลิต (ปฎิบัติงานที่จังหวัดชลบุรี)

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

รับผิดชอบการกำหนดแผนการผลิตและการจัดการบริหารงานของฝ่ายตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งควบคุม ดูแล แก้ไ วันที่ 22 ก.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ชลบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
49. SR Engineer (ปฎิบัติงานที่จังหวัดชลบุรี)

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

รับผิดชอบการวิเคราะห์กระบวนการผลิตและปรับปรุงขบวนการผลิตให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ พร้อมทั้งปฎิบัติง วันที่ 22 ก.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ชลบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
50. Senior Purchasing (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

รับผิดชอบด้านการวางแผนการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเน วันที่ 22 ก.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
51. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ปฎิบัติงานที่จังหวัดปทุมธานี)

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

รับผิดชอบในการบริหารงานฝ่ายHR ของบริษัท รวมทั้งกำหนดนโยบาย แผนงานระเบียบ/ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงาน แล วันที่ 22 ก.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
52. วิศวกรประสานงานโครงการ (ปฎิบัติงานจังหวัดปทุมธานี)

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

รับผิดชอบการวางแผนติดตามในการแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิต รวมถึงการพัฒนาขี้นตอนวิธีการในการผลิตสินค้าเพ วันที่ 22 ก.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
53. เจ้าหน้าที่ประสานงานBOI (ปฏิบัติงานที่จังหวัดชลบุรี)

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ดูแลด้าน BOI และการจัดทำเอกสารในระบบและติดต่องานระหว่างชิปปิ้งและสินค้าเพื่อพิธีการศุลกากร พร้อมทั้ง วันที่ 22 ก.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ชลบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
54. Quality System Coordinator / DCC (ปฎิบัติงานที่จังหวัดชลบุรี)

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

กำหนดแนวทางการวางแผนประสานงานในการจัดทำ ทบทวน และพัฒนาระบบการจัดการให้สอดคล้องกับข้อกำหนด ISO วันที่ 22 ก.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ชลบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
55. ผู้จัดการฝ่ายระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) ปฎิบัติสาขาปทุมธานี

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริหารงานจัดการงานและทรัพยากรต่างๆ ของฝ่ายIT ทั้งด้านฮาร์ดแวร์, ซอฟท์แวร์ และระบบเครือข่ายให้เหมาะสม วันที่ 22 ก.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ปทุมธานี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  


[1]

ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1 จากทั้งหมดที่พบ 1 หน้า


ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , ท่องเที่ยว , เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี